Správy o činnosti

Správa o činnosti za rok 2013

Rok 2013 sme pracovne začali na lokalite Husí stok 1 (Kuchynsko-orešanský kras). Hnaní sme boli najmä intenzívnym prievanom vychádzajúcim z hlbších častí jaskyne. To bol dôvod na rozširovanie oboch strán Prievanovej pukliny. Na jej konci vidno rozširujúcu a zatáčajúcu sa chodbu. Strop však v tejto časti nie je stabilný, preto bude potrebné ho zabezpečiť. Medzi blokmi sme narazili na nekrasový náplav, čo môže byť signálom, že práve tadiaľto tiekli kedysi vody do jaskyne.

Od zimných mesiacov sme pracovali v Havranickej jaskyni (Plavecký kras). Po neúspechu v Zadymenej sienke, kde sme prišli na pevnú skalu bez pokračovania, započali sme výkopové práce v tzv. Michalovej sienke. Najprv tu začal sondovať Michal Jánošík. Začiatkom februára sa nám v tomto mieste otvorila puklina, z ktorej vanul intenzívny prievan. Po niekoľkých akciách sme priestor rozšírili. Podarilo sa nám objaviť 15 metrov nových priestorov s pestrou krasovou výzdobou. Havranická jaskyňa týmto dňom presiahla dĺžku 100 m. Následne sme práce sústredili na koncovú studňu, kde kamene padali kamsi hlbšie. Tu sme pracovali až do jarných mesiacov. Prieskum však nepriniesol očakávaný úspech. Priemer sondy sa síce zmenšuje, ale v hlbších častiach je potenciál na jeho rozšírenie.

Martin Kočkovský sa začiatkom júla zúčastnil Zrazu malokarpatských jaskyniarov organizovaným OS Plavecké Podhradie a pomohol na výkopových prácach v Stromovej jaskyni (Plavecký kras).

Jaskyniarsky víkend na Jágerke sme zorganizovali v prvý augustový víkend. Pozvanie prijali aj jaskyniari z Plaveckého Podhradia a členovia Klubu priateľov turistiky, ktorí nám pomáhali na našich lokalitách. V rámci zrazu sa pracovalo v Havranickej jaskyni, Orešanskej sonde (Kuchynsko-orešanský kras) a na Husom stoku.

Počas leta a neskôr aj jesene sme intenzívne pracovali v Havranickej jaskyni. Rozširovali sme úzke miesta a pracovali „na dvoch frontoch“ – v studni na konci objavených priestorov a na dne Michalovej sienky. Tu sa pri rozoberaní závalu otvárajú menšie dutinky, ktoré však rýchlo zapadajú.

Tomáš Lánczos sa ako jediný náš člen zúčastnil jaskyniarskeho týždňa v Blatnici a aj Speleopotápačského zrazu v Tisovci.

Začiatkom jesene sme oprášili staré lokality na Veterlíne. Rozširovali sme úzku puklinu na Veterlínskej sonde (Plavecký kras). Na dne pukliny sa nachádza černozem a je perspektíva na jej rozšírenie v hlbších častiach. Pracovali sme aj v Priepasti 3/V2 pod vrcholom Veterlína. Tu sme sa na prvej akcii zahĺbili na konci jaskyne, odkiaľ cítiť intenzívny prievan. Narazili sme na veľký spriečený blok, pod ktorým sa nám začali objavovať voľné dutinky. Na ďalšej akcii sme blok rozbili a v súčasnosti čaká na vytiahnutie. Boli sme iba traja a k ťažbe až na povrch je potrebných viac ľudí. Iniciátorom týchto prác je najmä Ľubomír Benian.

Koncom roka sme zintenzívnili práce v Havranickej jaskyni. Práce prinášajú úspech najmä pod Michalovou sienkou, odkiaľ vanie intenzívny prievan. Postup je tu pomerne rýchly. Vyťahujeme iba balvany, ktoré nie sú presintrené. Podarilo sa nám v hĺbke prepojiť Michalovu a Zadymenú sienku. Tá nám do budúcnosti pomôže ako medziskládka, ak nebude dostatok ľudí na transport materiálu do Zbojníckej siene.

Počas roka sme do malokarpatských jaskýň zrealizovali 36 pracovných akcií. Okrem nich sme zahájili práce na stavbe jaskyniarskej základne v Horných Orešanoch – časti Majdánske. Práce budú pokračovať aj v nasledujúcom roku, kedy by sme chceli dokončiť pivnicu, ktorá bude dočasne slúžiť ako základňa s potrebným zázemím.

Osveta:

Dňa 25.5.2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie náučného chodníka Smolenický kras. Zrealizovali sme ho vďaka podpore Nadácie SPP, Trnavského samosprávneho kraja a Chemolaku Smolenice a.s. Náučný chodník teraz obsahuje 9 nových náučných panelov a altánok na lúke Vlčiareň. Nové náučné tabule predstavujú komplexný pohľad na Smolenický kras. Návštevníkom chodníka je okrem jaskyne Driny predstavená aj krasová dolina Hlboča s jediným občasným vodopádom v Malých Karpatoch. Pri zostavovaní textov nám pomohli lesníci, ochranári, geológovia a pracovníci Správy slovenských jaskýň.

V spolupráci so Speleo Bratislava sme druhýkrát zrealizovali úspešný kurz Speleoškoly pre záujemcov o jaskyniarstvo. Úspešný bol z pohľadu samotnej realizácie kurzu a aj z počtu absolventov, ktorí veríme doplnia rady jaskyniarov.

Počas celého roka sme zrealizovali niekoľko prednášok o jaskyniach pre deti a širokú verejnosť.

Alexander Lačný

Galéria fotografií z roku 2013

sasol | 26.12.2013 20:48 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com