Správy o činnosti

Správa o činnosti za rok 2012

Rok 2012 sa niesol najmä v duchu výkopových prác v Havranickej jaskyni (Plavecký kras). Z 38 pracovných akcií v tomto roku sme tu odpracovali 21. Druhou lokalitou, kde sme sústredili svoju aktivitu bola jaskyňa Husí stok 1 (Kuchynsko-orešanský kras), kde sme odpracovali 8 akcií. Zvyšné akcie sme venovali iným lokalitám, najmä Trstínskej vodnej priepasti (Plavecký kras).

Začiatkom roka sme po zakúpení novej zbíjačky a centrály zaznamenali postupy v Havranickej jaskyni. Výkopové prace sme sústredili v najsevernejšej časti jaskyne. Začala sa nám tu otvárať vertikálna puklina vyplnená presintrenými balvanmi a terra rossou. Po prvotnom nadšení, kedy sa nám začala studňa otvárať však asi po 3 metroch prišlo sklamanie, v podobe užších a užších priestorov.

Od začiatku roka prebiehali aj akcie na Husom stoku. Výkopové práce sme spočiatku realizovali v Objavnej sienke, kde sme bežne v kopanom sedimente nachádzali nekrasové obliačiky veľkosti do 4 cm. Zamerali sme sa však aj na najhlbšiu časť jaskyne, odkiaľ vanie citeľný prievan. Tu sme po rozšírení pukliny v jarných mesiacoch zaznamenali skromný objav v podobe 3 m komína. Pokračovanie je však ďalej zasutené.

Po neúspechoch v najsevernejších častiach v Havranickej jaskyni sme sa rozhodli už v jarných mesiacoch započať výkopové práce cca o 5 m vyššie nad pôvodným pracoviskom a nabrať v hĺbení severozápadný smer. Práce v subhorizontálnej sonde išli veľmi dobre a už na ďalšej akcii sme zaznamenali prievan. Na ďalších akciách sa nám podarilo prepojiť sondu so staršími priestormi jaskyne a obísť tak nebezpečný zával.

V prvý májový víkend sme sa zúčastnili na pozvanie jaskyniarskej skupiny OS Plavecké Podhradie pracovnej akcie – otvárky krasového závrtu na lokalite Starý plášť (Plavecký kras). V hĺbke asi 3,5 metra sa narazilo na prievanové miesto a kamene začali prepadávať úzkymi priestormi kamsi nižšie. Zvyšok akcie bol venovaný paženiu závrtu.

Začiatkom leta sme sa zúčastnili tradičného Zrazu malokarpatských jaskyniarov v Plaveckom Podhradí. Počas zrazu sme sa zúčastnili na pracovnej akcii v Hačovej jaskyni (Plavecký kras), ktorá bola zameraná na výkopové práce v sedimentom zanesenej chodbe.

Jaskyniarsky víkend našej skupiny sa uskutočnil 11.8.2012 na Majdáne - Jágerke. Pomôcť nám prišli jaskyniari z Bratislavy a Plaveckého Podhradia, ale aj členovia Klubu priateľov turistiky. Jaskyniari počas zrazu pracovali v jaskyniach Husí stok, Havranická jaskyňa a Hačova jaskyňa.

V závere leta a začiatkom jesene prebehli dve akcie zamerané na speleopotápačský prieskum Trstínskej vodnej priepasti. Najmä suché leto malo za príčinu výrazný pokles vodnej hladiny. Počas prieskumu sa objavilo miesto, kde by sa ešte poklese hladiny dalo preplaziť cca 10 m, no bez potápačskej výstroje.

Počas jesene sme aj za spoluúčasti absolventov Speleoškoly zintenzívnili výkopové práce v Havranickej jaskyni. Sústredili sme sa najmä na práce v Zadymenej sienke, kde sme zaznamenali prievan a počas prieskumu sa začínajú objavovať medzi blokmi voľnejšie priestory. Koncom októbra sme prijali pozvanie jaskyniarskej skupiny Speleo Bratislava a zúčastnili sme sa ukončenia jaskyniarskej sezóny.

Ku koncu roka prebehli ešte jaskyniarske práce na lokalite Husí stok 1 a Trstínska vodná priepasť. Počas akcie v Trstínskej vodnej priepasti sa podarilo odhodiť zopár blokov, ktoré bránili v ďalšom prieskume.Poslednú pracovnú akciu sme venovali pred Vianocami Havranickej jaskyni. Tu sme v hojnom počte pokračovali vo výkopových prácach.

Počas roka sme v spolupráci s Katedrou aplikovanej a environmentálnej geofyziky realizovali geofyzikálny prieskum krasovej plošiny Komberek. V najväčšom zo závrtov sa potvrdila väčšia anomália (dutina), ktorá je však v hĺbke 30 m. Iná anomália sa nachádzala v plytších častiach v blízkosti zaniknutej jaskyne Strapek.

 

Osveta a iné

V spolupráci so Speleo Bratislava sme po prvýkrát zrealizovali úspešný kurz Speleoškoly pre záujemcov o jaskyniarstvo. Úspešný bol z pohľadu samotnej realizácie kurzu a aj z počtu absolventov, ktorí majú ďalej ambíciu pracovať v jaskyniarstve. Je ich viac ako polovica.

Speleoklub Trnava bol úspešný v nadačnom programe SPP – „Zlepšime sppoločne Slovensko“ a získal grant na dobudovanie a revitalizáciu náučného chodníka Smolenický kras. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 25.5.2013.

9.10.2012 sme pre OR HaZZ v Trnave zabezpečili spoločné cvičenie v Havranickej jaskyni. Jeho cieľom bola simulácia zranenia v podzemí a transport zraneného von z jaskyne. Zároveň mali príslušníci možnosť sa stotožniť s veľmi úzkymi priestormi jaskynného prostredia.

Trnavský samosprávny kraj nám aj v roku 2012 zakúpil kombinézy a inú výstroj potrebnú pre speleologický prieskum. Aj za takúto formu pomoci sme veľmi vďační.

Počas celého roka sme zrealizovali niekoľko prednášok o jaskyniach pre deti a širokú verejnosť.

Alexander Lačný

Galéria fotografií z roku 2012

sasol | 25.12.2012 17:14 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com