Správy o činnosti

Správa o činnosti za rok 2010

Jaskyna

Na začiatku roka sme pracovali v Havranickej jaskyni (Plavecký kras), kde sme pokračovali v rozrušovaní presintreného závalu. Pracovalo sa i v HS sonde (Plavecký kras) neďaleko Havranickej jaskyne, kde sme za pomoci zbíjačky rozširovali vertikálnu puklinu.

V jarných mesiacoch sme uskutočnili výkopové práce na lokalite Líščie diery (Kuchynsko-orešanský kras) nachádzajúce sa na Komberku, ktoré boli charakteristické odtopenými miestami počas zimy. Nestretli sme sa tu však s úspechom – objavili sme síce malú chodbičku, ktorá sa nachádza prevažne v zemine a bola vytvorená zvieratami, čo dokazujú všadeprítomné škriabance na stenách. Koncom marca pri prácach v Havranickej jaskyni prichádza k menšiemu úspechu, keď sa na konci sondy začala prepadávať suť niekam hlbšie, nevedno zatiaľ kam. Nad Havranickou jaskyňou pokračoval aj tento rok geofyzikálny prieskum v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, ktorý má za úlohu zistiť kadiaľ jaskyňa pokračuje ďalej. Výsledky sú aj naďalej pozitívne.

Začiatkom leta sa presúvame na Veterlín, kde v Priepasti 3/V2 (Plavecký kras) po vylepšení lanovky na ťahanie vedier začíname ťažený materiál transportovať až na povrch. Jaskyniarsky zraz na Majdáne sa uskutočnil začiatkom augusta. Na pomoc nám prišli jaskyniari z Plaveckého Podhradia, členovia Klubu priateľov turistiky a členovia z mládežníckej skupiny Lomoz z Horných Orešian. Počas zrazu sa pracovalo v jaskyni Pec – Stará Bohatá (Kuchynsko-orešanský kras), Priepasti 3/V2 a venovali sme sa aj povrchovému prieskumu Parinskej doliny. Začiatkom jesene sme pokračovali v mapovaní jaskýň v Smolenickom krase, kde sa nám podarilo zmapovať všetky neprístupné jaskyne, ktorých je v súčasnosti 10 s celkovou nameranou dĺžkou 131,5 metra. Na jeseň sa pokračovalo aj naďalej vo výkopových prácach v Priepasti 3/V2 a koncom novembra sme začali opäť pracovať v Havranickej jaskyni, v ktorej sme pracovali až do konca roka. Počas decembra pokračoval v Trstínskej vodnej priepasti speleopotápačský prieskum. Potápači si natiahli pod vodou vodiace lanko a s odľahčenou výstrojou sa pokúšali sondovať v užších priestoroch pod vodou.

Počas roka sme sa zúčastnili viacerých jaskyniarskych zrazov. Začiatkom júla sme prijali pozvanie na tradičný zraz malokarpatských jaskyniarov v Plaveckom Podhradí, kde Martin Kočkovský pomáhal pri sondovacích prácach v Jaskyni pod koreňom (Plavecký kras). V rámci jaskyniarskeho zrazu pri príležitosti 40. výročia založenia skupiny OS Čachtice sme pracovali v Jaskyni na Landrovci (Čachtický kras). Pomáhali sme tam s ťažbou sedimentu. Na jeseň sme vypomohli jaskyniarom zo Speleo Bratislava pri stavbe ich základne na Košariskách.Martin Kočkovský sa zúčastnil speleologickej akcie organizovanej začiatkom novembra jaskyniarmi zo Speleo Bratislava do jaskyne Kamenných očí vo Vysokých Tatrách. Dokopy sme počas roka uskutočnili 32 pracovných akcií.

 

Alexander Lačný

Galéria fotografií z roku 2010


admin | 30.03.2011 21:39 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com