Správy o činnosti

Správa o činnosti za rok 2008

Od začiatku roku 2008 sme pokračovali vo výkopových prácach v Havranickej jaskyni (Smolenický kras), kde sme za pomoci zbíjačky presekávali sintrovú kôru. Táto technika sa osvedčila a postup v smere pukliny je pomerne rýchly. Medzi kamením tu nachádzame množstvo kostičiek z netopierov, ktoré sme zaslali na analýzu Ing. Obuchovi. Koncom februára sme vykonali stopovacie skúšky na lokalite Mesačná – ponor (aktívny ponor v Kuchynsko-Orešanskom krase), kde sme odklonili potok do ponoru. O dve hodiny sa však objavil cca. 200 metrov v zachytenej vyvieračke. Týmto sme vylúčili, že ponor sa zanára do kopca Mesačná. V marci sme pokračovali vo výkopových prácach v Havranickej jaskyni. Presne sme zmapovali závrty na vrchu Kŕč (Komberek, Kuchynsko-orešanský kras) a Závrtovú priepasť. Začiatkom júla sme prijali pozvanie OS Plavecké Podhradie, kde sme v rámci zrazu Malokarparských jaskyniarov pomáhali osádzať stupačky v Priepasti pod koreňom. Dňa 19.7.2008 sme zorganizovali jaskyniarsky zraz na Majdáne- Jágerke. V rámci zrazu nám jaskyniari z O.S. Plavecké Podhradie a Speleo Bratislava pomohli osadiť skruže na Orešanskej sonde. V tento deň zvyšok našich členov pracoval na lokalite Husí stok 1, kde dobetónovali závalový strop a vykonali tu aj výkopové práce. V ďalších dňoch sme obsypávali skruže na Orešanskej sonde a osadili sme uzáver. V mesiacoch august – november sme pokračovali vo výkopových prácach na Orešanskej sonde, kde sme ťažili materiál, ktorý sa do jaskyne zosypal začiatkom roka. Koncom septembra sme sa zúčastnili pracovného zrazu organizovaného Speleo Bratislava. Koncom novembra nám prišli pomôcť na Orešanskú sondu dvaja členovia OS Malá Fatra (Pavol Pokrievka ml. a Peter Plavec) Ivan Lietavec a Michal Ohrablo v tento deň pracovali na Husom stoku 1, kde po prekonaní presintreného nekrasového náplavu sa dostali do sedimentu, ktorý bol ľahšie kopateľný. Začiatkom decembra sme pri povrchovom prieskume zamerali depresiu „Bana“ na Záruboch a depresiu v sedle medzi Čelom a Zárubami. Jednu akciu sme v decembri venovali i Orešanskej sonde, kde sme namontovali rebríky do skruží a v ten istý deň sme pokračovali vo výkopových prácach na Husom stoku. Na konci roka sme sa vrátili do Havranickej jaskyne, kde sme začali s výkopovými prácami

Celkovo sme v tomto roku vykonali 40 pracovných akcií.

Ivan Lietavec a Michal Ohrablo sa zúčastnili speleologickej školy v Demänovskej doline.

Alexander Lačný sa zúčastnil v lete medzinárodného speleologického kongresu v Lans en Vercors (Francúzsko).

Speleologická strážna služba a praktická starostlivosť o jaskyne

V rámci tejto činnosti sme v tomto roku opravili a natreli uzávery na Trstínskej vodnej priepasti a Havranickej jaskyni. Osadili sme uzáver na Peterskej priepasti (Plavecký kras). Vytýčili sme na povrchu priebeh ochranného pásma nad jaskyňou Driny. V jaskyniach sme vykonali čistiace práce od odpadov po turistoch. Dokopy sme vyhotovili 20 hlásení.

Osveta

Pre deti zo ZŠ Malženice sme zorganizovali Školu v prírode so zameraním na jaskyniarstvo.

Na Smolenickom zámku sme prezentovali našu činnosť pre širokú verejnosť.

 

/Alexander Lačný/

Galéria fotografií z roku 2008


admin2 | 31.12.2008 14:02 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com