Kontakt

Speleoklub Trnava o.z.

Ovocná 1,

91708, Trnava

tel.: 0908/895769

 

ČLENOVIA:

Alexander Lačný - predseda tel: 0908/895 769, email: sasol@speleott.sk

Tamás Csibri - podpredseda tel: 0914/298 199

Martin Kočkovský

Peter Zvonár

Peter Halenár

Matej Zvonár

Ivan Lietavec

Michal Jánošík

Tomáš Lánczos

Peter Šesták

Martin Baľo

Daniel Moravanský

Juraj Halama

Martina Kubištíková

Matej Končír

Juraj Haládik

Tomáš Jurina

speleoskola.sk

malekarpaty.com