Kniha

Knižnica

Na týchto stránkach si môžete stiahnúť odbornú aj náučnú literatúru z našej oblasti:

Kniha 10 rokov v podzemí

Obálka knihy

Kniha 10 rokov v podzemí 2001-2010

 

 

 

 

 

Odborná literatúra na stiahnutie:

Lačný A., Michalíková S., Csibri T., Klučiar T., Dostál I., Putiška R., Kušnirák D., 2017. Nový súhrn poznatkov o Smolenickom krase (Malé Kapraty). Slovenský kras, 55/1, 23-46.

 

Potočný T., Csibri T., Lačný A., 2016. Genéza závrtov vplyvom tektoniky - oblasť Dlhého vrchu, Kuchynsko-orešanský kras, Malé Kapraty.Slovenský kras, 54/2, 109-118.

 

Veselský M., Ágh L., Lačný A., Stankoviansky M., 2014. Závrty na krasovej plošine Biela skala a ich morfometrická analýza, Kuchynsko-orešanský kras, Malé Kapraty.Slovenský kras, 52/2, 127-139.

 

R. Putiška, D. Kušnirák, I. Dostál, A. Lačný, A. Mojzeš, J. Hók, R. Pašteka, M. Krajňák & M. Bošanský 2014. Integrated geophysical and geological investigations of karst structures in Komberek, Slovakia. Journal of Cave and Karst Studies, v. 76, no. 3, p. 155–163.

 

Lačný A. 2011. Príspevok ku genéze krasu a jaskýň v Dlhom vrchu. (Kuchynsko-orešanský kras, Malé Kapraty).Slovenský kras, 49/1, 57-76.

 

Lačný A. – Putiška R. – Dostál I. – Kušnirák D. 2012. Využitie metódy ERT pri prieskume jaskýň v Havranej skale (Plavecký kras). Slovenský kras, 50/1, 41-54.

 

Lánczos T. – Lačný A. – Jánošík M. & Feketeová Z. 2013. Speleogenéza Havranickej jaskyne ako významného fenoménu Plaveckého krasu (Malé Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 83-96.

 

Lačný A. 2013. Vzťah tektoniky a litológie pri genéze jaskýň v Kuchynsko-orešanskom krase. Acta Geologica Slovaca, 5, 1, 97-105.

 

Veselský, M., Lačný, A. & Hók. J. 2014. Závrty na Dlhom vrchu: modelová štúdia ich vzniku na lineárnych diskontinuitách (Malé Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 159-168.

 

Csibri, T. & Lačný, A. 2014. Vplyv tektoniky a litológie na genézu jaskýň v oblasti vrchu Veterlín (Malé Karpaty, Plavecký kras). Slovenský kras, 52/1, 55-66.

speleoskola.sk

malekarpaty.com