VITAJTE U JASKYNIAROV ZO SPELEOKLUBU TRNAVA

Najnovšie aktuality:

Jaskyniari zo Spleoklubu Trnava sa aj tento rok uchádzajú o Vašu priazeň pri poukazovaní 2%

Niečo o nás:

Speleoklub Trnava je jaskyniarsky spolok pracujúci v Malých Karpatoch v Smolenickom krase a v časti Kuchynsko-orešanského a Plaveckého krasu. Bol založený v roku 2001 mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodli objavovať čaro jaskýň Malých Karpát. Medzi hlavné ciele speleoklubu patrí: poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy a rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu a aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia. V rámci spomenutých krasových oblasti sa nachádza 56 jaskýň. Ide zväčša o jaskyne puklinové, ale aj riečne. Najvýznamnejšou sprístupnenou jaskyňou je jaskyňa Driny. Medzi najvýznamnejšie neprístupné jaskyne patrí Trstínska vodná priepasť pri Trstíne a Havranická jaskyňa na Havranej skale. Jaskyniari v týchto jaskyniach realizujú speleologický prieskum a snažia sa najmä výkopovými prácami objaviť ďalšie voľné priestory. Venujú sa odborne krasu a problematike jaskyň.

 

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

2% z dane v roku 2017 sme použili na prieskumné práce vo Vajsáblovej priepasti. Zakúpili sa trubky a výdrevu na paženie nestabilnćh častí jaskyne. Vyhotovili sme uzáver na jaskyňu. Časť prostriedkov z 2% bola venovaná nákupu pohonných hmôt do elektrocentrál. Finančné prostriedky nám pomohli aj na zabezpečenie tradičného jaskyniarskeho zrazu Majdán Jágerka 2017. Pri tejto príležitosti sa zakúpil nový altánok. Kúpila sa takisto nová karbobrúska. Členom prichádzajúcich na pracovné akcie z väčších diaľok (50 a viac km) bola refundovaná časť nákladov na PHM. 

Na čo použijeme 2 % z dane v roku 2018:

Budeme pokračovať v nákupe výstroje pre jaskyniarov. Niektoré kombinézy sú natoľko roztrhané, že potrebujú nutnú výmenu. Budeme pokračovať vo výskume a zabezpečovaní Vajsáblovej priepasti a Orešanskej sonde. Tu bude potrebné zastabilizovať vchody jaskýň výdrevou. Pri výskumoch v Havranickej jaskyni použijeme peniaze na nákup pohonných do elektrocentrály. Zabezpečímu opravu poškodenej tabule na NCH Smolenický kras.

Tu sú potrebné tlačivá:

Vyhlásenie

Potvrdenie

ĎAKUJEME VÁM

sasol | 02.02.2018 07:23 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com